במדינת ישראל, החל משנת 2005, חל תקן בניה ירוק מספר 5281 המחולק למספר דרגות של בנייה ירוקה. מדובר בבנייה שפחות פוגעת בסביבה על פי קריטריונים והיבטים שונים של ההליך, החל בבנייה עצמה ועד לחומרי הגלם והתשתיות של המבנה. יש להדגיש כי למרות שתקן זה אינו חובה בישראל, אנו עדים להתפתחות המגמה בכל רחבי הארץ. דוגמא נאה לכך הוא פרויקט כפר סבא הירוקה, רשות מקומית שאימצה את דרישות תו התקן ובונה בתי מגורים בסטנדרטים גבוהים המעניקים איכות חיים מצוינת לתושבים.

 

לחיות ולשמור על איכות הסביבה

בעשור האחרון חלה עלייה במודעות הציבור בארץ ובעולם לחשיבות איכות הסביבה, ולשמירה על איזון ויחסי גומלין נכונים בין האדם למקום בו הוא חי. מערכות גומלין אלו תורמת הן לאדם והן לטבע, והופכות את הסביבה למקום בריא, בטוח וטוב יותר לחיות בו בטווח הקצר והארוך כאחד. המודעות באה לידי ביטוי בתקני נדל"ן ירוק המציעים גישה מתקדמת ועכשווית לבניית בתים. הבנייה הירוקה מתחשבת בסביבה ממגוון רחב של היבטים, ביניהם הפחתת זיהום אוויר, קרקע ומים ומניעת נזקים אקולוגיים. מלבד זאת, גם הבניינים עצמם מתחשבים בסביבה בהיותם תורמים לחיסכון באנרגיה, ניצול משאבים, איכות מים ומחזור.

 

החיסכון הכלכלי שבבנייה ירוקה

אמנם, בנייה ירוקה בפני עצמה הינה על פי רוב מעט יותר יקרה מבנייה קונבנציונאלית. ואולם, השקעה זו מוחזרת תוך שנים ספורות בזכות החיסכון בהוצאות הדיור השוטפות. החיסכון מתבטא בין היתר בתכנון חכם של בית ירוק המנצל באופן מרבי אנרגיות ברות קיימא, ובאמצעי בידוד ואיטום עבור חימום וקירור המבנה, וניצול תאורה טבעית. כך חוסך הבית באופן ניכר בהוצאות החשמל של דייריו. בנוסף, בנייה ירוקה חוסכת בהוצאות מים באמצעות שימוש במתקנים חכמים, שתילת צמחים הזקוקים למעט מים, וניצול מים אפורים לצרכי גינון.

 

שמירה על הבריאות

מעבר לתרומה לסביבה ולחיסכון הכלכלי, מגורים בבית ירוק גם הרבה יותר בריאים. ראשית, נעשה שימוש בחומרים שאינם מזיקים לבריאות האדם, ובנוסף מושם דגש על איכות האוויר במבנה ואוורורו. כמו כן, בבנייה ירוקה מקפידים על יצירת סביבה עם רמות רעש וקרינה נמוכות, בשילוב שטחים פתוחים וירוקים ללא כלי רכב, ועם הרבה שבילי הליכה ואופניים, וגשרים מעל כבישים.   

 

שיפור איכות החיים במדינה

יש להבין כי בנייה ירוקה לא רק תורמת לאיכות חייהם של דיירי הבניין הירוק, אלא שהיא בעלת השפעה חיובית בכל הרמות. נדל"ן ירוק תורם לסביבה החל מרמת הפרט, דרך רמת השכונה והמרחב העירוני, ועד לאזור כולו ואף ברמה הלאומית. יעדים אלו נשענים על טכנולוגיות מתקדמות בתחומי התכנון האקלימי והאדריכלי, ומתוך חשיבה לטווח הארוך על הדורות הבאים.

סוכן חכם

ניתן לבחור מספר אזורים ע"י החזקת מקש Ctrl במקלדת